godlo


......


UWAGA!

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA!

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 -

od 01.03.2021r. do 31.03.2021r.

odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – adres strony:

www.nabor.pcss.pl/grudziadz

/tylko w tym terminie strona do naboru będzie aktywna/

Nie wydajemy wniosków rekrutacyjnych w wersji papierowej.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, których rodzice złożyli „Deklarację woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”, są przyjęte automatycznie, bez konieczności ponownego logowania się w systemie elektronicznym.

Po zapisaniu dziecka w systemie elektronicznym, należy

wydrukować wypełniony wniosek i dostarczyć go

w nieprzekraczalnym terminie do skrzynki korespondencyjnej

w budynku przedszkola pierwszego wyboru- do 31.03.2021r. -

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

/druki dokumentów - oświadczeń - na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”/.


Kserokopie takich dokumentów jak np. wyrok sądu, orzeczenie o niepełnosprawności itp., należy załączyć poświadczone swoim podpisem za zgodność z oryginałem.

Brak powyższych dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją

z miejsca w przedszkolu.

Po zakończeniu naboru elektronicznego -

w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola

- należy obowiązkowo do 23.04.2021r. dostarczyć pisemną deklarację - potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.

/druk tej deklaracji - na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”/.

Listy będą wywieszone tylko w przedszkolu 19.04.2021r.,

o godz. 12.00

Nie powiadamiamy telefonicznie o zakwalifikowaniu się dziecka.


Po dostarczeniu deklaracji nastąpi weryfikacja list dzieci przyjętych do przedszkola.

Listy dzieci przyjętych do przedszkola z naboru elektronicznego

będą wywieszone tylko w przedszkolu 30.04.2021r., o godz. 12.00.

Nie powiadamiamy telefonicznie o przyjęciu dziecka.

 


Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców
i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych
w przedszkolu zajęć
zmiana nr 4 obowiązująca od dnia 20.11.2020r.

NASZE PRZEDSZKOLE

ORGANIZACJA

ZAJĘCIA DODATKOWE

PROGRAMY

PUBLIKACJE

GALERIA

AKTUALNOŚCI

CIEKAWE WYDARZENIA

OSIĄGNIĘCIA

DOKUMENTY

KĄCIK LOGOPEDYCZNY

"CHRONIMY DZIECI"

RODO

"RAZEM NA ŚWIĘTA"

ZAJECIA ZDALNE

 

drzewo


NAPISZ DO NAS pmmniszek@wp.pl


PRZEDSZKOLE MIEJSKIE "MNISZEK"
ul. Sportowców 2
86-300 Grudziądz
teltel. 56 4651653


ulotka