PROGRAMY

Wykorzystujemy w swojej pracy następujące programy.

dziecko6
Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba- Żabińskiej. Jest to program wspomagający aktywność twórczą.
dziecko7
Program adaptacji dziecka 3-letniego do przedszkola "Podaj rękę" autorstwa mgr Danuty Bober pozwala nam na zredukowanie stresu związanego z wejściem dziecka w nowe dla niego środowisko.
komputer1
Program "Komputer w edukacji przedszkolnej" autorstwa mgr D.Bober i mgr M.Deptuła zapoznaje dzieci z budową komputera. Wykorzystanie gier edukacyjnych doskonali procesy poznawcze dzieci i kształtuje twórczą aktywność dziecka.
policjant
Program edukacji komunikacyjnej "Przedszkolak na drodze" autorstwa mgr Ewy Szajdy i mgr Mireli Deptuła przygotowuje dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
zarowka   Program "Bawię się i żyję bezpiecznie" autorstwa
mgr Krystyny Baranek i mgr Małgorzaty Rokicińskiej poszerza wiedzę dziecka dotyczącą bezpieczeństwa
w czasie zabaw i zajęć w domu, w przedszkolu czy na podwórku.
. Program patriotyczny "Mali patrioci" autorstwa
mgr Marty Góreckiej - stwarza możliwość kształtowania świadomości narodowej jako obrazu Ojczyzny w oczach dziecka, postaw patriotycznych przez poznawanie otoczenia społecznego oraz emocjonalnego stosunku do Ojczyzny.
powrót do strony głównej