ZABAWY LOGOPEDYCZNE

Propozycje do pracy rodzica z dzieckiem

 

DLA DZIECI OBJĘTYCH TERAPIĄ:

- Głoski syczące - zdania do powtarzania

- Głoski syczące - karty pracy

- Gry planszowe na głoski syczące

- Głoski szumiące - zdania do powtarzania

- Głoski szumiące - karty pracy

- Gry planszowe na głoski szumiące

- Gry na głoskę L

- Głoska R - zdania do powtarzania

- Głoska R - karty pracy

- Głoska R i L - różnicowanie i utrwalanie

- Głoski świszczące - karty pracy

- S, C - Kalendarze do utrwalania głosek

- Sudoku logopedyczne

 

DLA DZIECI Z WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH:

- Kreatywne ćwiczenia oddechowe dla wszystkich dzieci pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q&t=100s 

https://www.youtube.com/watch?v=r6ubSbVRYfw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXIta708SnQ

https://www.youtube.com/watch?v=E_nS3tNhT18 

https://www.youtube.com/watch?v=8dY9ZwS1xKE

- ćwiczenia oddechowe

- ćwiczenia artykulacyjne

 

NAWIGACJA STRONY:   3 - 4 LATKI      5 - 6 LATKI          RELIGIA       J. ANGIELSKI

powrót do strony głównej